Schatting ledenaantallen Chirokamp 2020

Beste leden en ouders,

Jullie hebben waarschijnlijk allemaal al het heugelijke nieuws vernomen: de kampen mogen doorgaan!

Er zijn echter wel wat beperkingen waar wij rekening mee moeten houden. Zo moeten er bv. bubbels gemaakt worden van maximaal 50 personen.

Om verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en planning van ons kamp is het belangrijk dat we kunnen inschatten hoeveel leden er zouden meekomen. Op die manier kunnen we optimaal de bubbels indelen en het kamp voorbereiden.

Net daarom willen we jullie vragen om onderstaand formulier in te vullen. In dit formulier kan u aangeven of uw zoon/dochter geïnteresseerd is om mee op kamp te gaan. Elk gezin dient slechts één formulier in te vullen, hierin kan je per kind aangeven of hij/zij wel of niet geïnteresseerd is in het kamp.

Dit is dus GEEN definitief inschrijvingsformulier. Gelieve voor het invullen van dit formulier, de Algemene info-brief grondig na te lezen. In deze brief worden de voorwaarden om mee op kamp te mogen beschreven. (bv. risicogroepen: Lijst risicogroepen

Wij zouden u willen vragen dit formulier zo snel mogelijk in te vullen, zodanig dat wij de voorbereidingen kunnen starten. De deadline voor het invullen is ZONDAG 7/06/2020.
Het is in ieders belang dat deze schattingen zo correct mogelijk zijn. Enkel indien de informatie zo juist mogelijk is, zullen onze voorbereidingen hun nut hebben. Ook indien uw zoon/dochter niet wenst deel te nemen aan het kamp vult u dit best in, zo beperken we de onzekerheidsfactor (de groep van wie we niets weten) toch al.

Ondertussen gaan wij door met bekijken hoe we het kamp op een leuke, maar veilige manier kunnen laten doorgaan. Omwille van de examens, de grondigheid waarmee dit dient te gebeuren én de grote van onze groep kan dit een tijdje duren.
Wij willen dan ook om jullie geduld vragen.

Het kampboekje met meer concrete informatie volgt zo snel mogelijk. Het werkelijke inschrijvingsformulier zal samen met dit kampboekje verschijnen en de inschrijving zal pas definitief zijn na de betaling.

Moesten er toch al dringende vragen zijn, kan u mailen naar hoegaardenchiro@gmail.com

Wij zien jullie graag terug op kamp!

Speelse Chirogroet
Leiding Chiro Hoegaarden