COVID-19 : maatregelen (update vrij 28/01)

UPDATE vrij 28 januari

 1. Wat houden de nieuwe maatregelen juist in?

Activiteiten voor -18 kunnen doorgaan in groepen van max. 10 leden. (Leiding behoort niet tot de 10 leden in de groep)

Buiten spelen is de norm en verplicht.

Leiding en +12 kinderen dragen altijd een mondmasker.

Er wordt aan kinderen en jongeren gevraagd om zich te beperken tot 1 hobby per week. Er wordt niet verwacht  dat leiding dit gaat controleren, maar vertrouwen erop dat ouders deze vraag ter harte nemen.

Vandaag, vrijdag 28 januari, zal er een sms gestuurd worden per groep.
Op die manier kunnen we een inschatting maken en een veilige en correcte verdeling onder de leiding. We voorzien per groepje van 10 minstens en leiding en zijn blij dat we op deze manier de Chiro toch nog kunnen laten doorgaan, zowel voor onze jongste als oudste leden. 

2. Waar verzamelen de verschillende groepen?

Om alles vlot en veilig te laten verlopen verzamelen wij niet allemaal op eenzelfde locatie. Hieronder de verschillende verzamelplaatsen:

 • Mini’s parkje Paenhuys (binnenplein jeugdhuis)
 • Kadees parking Paenhuys (binnenplein jeugdhuis)
 • Speelclub meisjes veld Paenhuys (veld achter Paenhuys)
 • Speelclub jongens veld PH (veld achter Paenhuys)
 • Kwiks Chiro
 • Rakkers Chiro
 • Tippers polder
 • Toppers polder
 • Keti’s afgesproken tussen leden en leiding
 • Aspi’s afgesproken tussen leden en leiding

3. Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

Iedereen mag deelnemen, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB’s, ondersteuning, enz.
 • Wie in een gezin zit waarvan iemand symptomen vertoont OF in afwachting is van resultaten van een covid-test.

4. Bijkomende maatregelen/afspraken omtrent het verloop:

 • Kinderen +12 (en ouders) dienen een mondmasker te dragen bij het toekomen en vertrekken.
 • Voorzie warme kleden gezien de huidige omstandigheden (zonder lokalen en corona) + het winter is, kan het wel eens wat kouder zijn. 
 • Kinderen kunnen tussen 13u45 en 14u afgezet worden op de afgesproken locatie, de leiding zal hen hier opwachten. Wij vragen aan de ouders om niet te blijven praten en meteen terug door te gaan (kiss&ride). Zij die met de fiets komen nemen hun fiets mee tot op de plaats waar hun leiding staat.
 • De Chiro start zoals altijd om 14u en eindigt om 17u. Vanaf dan kunnen de kinderen afgehaald worden op de afgesproken verzamelplaats.
 •  4-uurtje kost zoals gewoonlijk 1 euro. Dit geld zal verzameld worden in een zakje en hierin gedurende 2 weken blijven liggen.

Op die manier hopen we er toch een fantastisch Chirojaar van te maken!

Leiding Chiro Hoegaarden